Biografie

Aloïs Blommaert wordt geboren te Wuustwezel op 19 november 1912.

Na kleuterschool en gemeentelijke lagere school in zijn geboortedorp, gaat hij naar de school van de Broeders van Liefde te Merksem.
Op 14-jarige leeftijd gaat hij naar de katholieke normaalschool in de Mutsaertstraat te Antwerpen.

Tijdens deze opleiding schrijft hij zijn eerste verhalen voor de jeugd en levert verzen en proza aan verschillende studententijdschriften.


Legerdienst

Meester Wies

Het gezin in Wuustwezel
  • In 1931 behaalt hij zijn onderwijzersdiploma
  • In 1932 moet hij soldaat worden bij het vijfde linieregiment te Antwerpen.
  • In 1933 wordt hij onderwijzer in het tweede leerjaar te Wuustwezel. Hij is al gauw gekend als ‘meester Wies’. Jaarlijks verschijnen er een reeks boekjes, uitgegeven bij L. Opdebeek in Antwerpen.
  • In 1936 huwt Aloïs met Clem. Meyssen. (zie Moeke Blommaert).
  • In 1939 wordt hun eerste kindje Maria geboren, later volgen nog in 1941 Lieve, in 1943 een zoontje Wies en in 1944 een dochtertje Lutgart. De kindjes Maria en Wies sterven in hun eerste levensjaar.
  • In 1939 wordt meester Wies ziek en moet noodgedwongen de school vaarwel zeggen. Maar heel zijn verder leven zal hij trachten de jeugd te blijven bereiken door zijn jeugdboeken.
  • Van 1945 tot 1948 verblijft hij in een sanatorium te Zwitserland.
    Na zijn terugkeer krijgt ‘leven’ een andere betekenis. Zijn huis is de ontmoetingsruimte voor vele vrienden en zijn kamer is getuige van lange, ernstige gesprekken. Ontelbaar zijn ook de ontmoetingen via briefwisseling met vrienden, zieken, collega’s…

Hij blijft ook schrijven voor de jeugd en over zijn geliefde heide. (zie bibliografie) Hij houdt van de natuur, kent het belang van het historisch denken, interesseert zich aan archeologie en kunst. Hij zweert bij de kracht van goedheid en vriendschap tussen mensen. Dit alles vertaalt zich in zijn boeken over natuur – geschiedenis – kunst – avontuur.
Zijn romans waarin het echte hart van de Kempen klopt, zijn vooral een ode aan de stille werkers van de heide. Hij werkt mee aan verschillende tijdschriften en kranten, Zonneland en Vlaamse Filmkens…

Wies is ook een zeer gelovig man. Jaarlijks gaat hij met zijn vrouw Moeke Blommaert naar het bedevaartsoord te Lourdes. Mede ook door zijn werk in het ziekenblad ‘Onder Ons’ als Wies Veteraan en Professor Letterman wordt zo een zeer grote familiekring uitgebouwd.

Op maandag 30 juni 1958, twee dagen na zijn laatste Lourdesreis, sterft Alois Blommaert op 45-jarige leeftijd.